entreprenad
Tiits Trädgård erbjuder ett helhetskoncept. Från odling, plantering, skötsel till kompostering. Våra kunder är kommuner, bostadsrättsföreningar och organisationer som verkar inom offentlig miljö.

Plantering
Efter att ha planterat tusentals växter per säsong vet vi hur man gör på ett snabbt och effektivt sätt.

Skötsel
För att hålla grönskan i offentlig miljö fin krävs det olika åtgärder bland annat bevattning, putsning, gödsling, beskärning och jordförbättring.

Leverans
Vi har kapacitet att leverera både växter och material till planteringar av alla storlekar.